Miljöpartiet ett hot mot Umeå!

‘Det är läge att lägga vägpaketet på is och istället satsa på att trygga kommunens ekonomi.’ Det anser miljöpartiet i Umeå, genom dess gruppledare Alireza Mosahafi.

Hur korkad får man bli? Umeås ekonomi, liksom den svenska statens, är ju stark och stabil. Återigen bevisar miljöpartisterna att de är ett farligt hot mot Umeås framtids utveckling och allt vad tillväxt heter.

Att i detta läge – med stora varsel och global finaskris – komma på den idiotiska idén att stoppa det viktigaste infrastrukturprojektet i vår kommun när det är NU om någonsin, som vi borde se till att så många investeringar som möjligt kan komma igång. Allt för att underlätta ny arbetstillfällen när varslen nu duggar tätt i vår region.

Vi borde snarast göra tvärtom i kommunen – kolla om vi kan tidigarelägga vissa stora investeringar för att kunna behålla kompetens arbeskraft i vårt närområde, när det nu blåser kalla vindar på arbetsmarknaden.

Men miljöpartiet har återigen bevisat att de är ett hot mot Umeås framtid. Förslagen blir bara mer och mer korkade.