Affischeringstavlor, s-raset och utanförskap

Affischeringstavlor i centrum
Umeå kommun har satt upp ett ganska stort antal affischeringstavlor i centrala stan för att underlätta för föreningar att synas med sina arrangemang, samtidigt som vi vill bli kvitt den olagliga affischeringen och nedskräpningen på elskåp och andra ytor. Därför blir jag j-vligt förbannad när man går genom centrum, vilket jag nyss gjorde, och kan konstatera att vissa fortsätter att klistra upp sina affischer på olagliga ytor – en del av stan var nästan tapetserad med reklam för kommande arrangemang.

I närheten fanns affischtavlor som inte var fullt utnyttjade, men tydligen var det roligare att skräpa ner på annans egendom. Det var ju sagt att fr.o.m. nu skulle all olaglig affischering polisanmälas, eftersom man inte längre kan skylla på brist på affischeringsytor. Dags att börja polisanmäla…

S-raset
Socialdemokraterna fortsätter att rasa i popularitet. Nu har man tappat så att man är nere på de siffror som var direkt efter valet 2006. Detta visar bara att opinionen snabbt kan förändras, och att det gäller att vinna förtroendet på nytt varje dag. Det finns hopp för Alliansen!

Utanförskap
Äntligen har socialdemokraterna börjat tala om utanförskapet i Sverige! Det som man tidigare, när man själv satt vi makten, inte ville kännas vid nämns nu av allt oftare och av allt fler s-debattörer. Fast nu i den meningen att man vill visa på att utanförskapet ökar under Alliansregeringen, med tanke på den våg av varsel som nu kommer i spåren av den globala finanskrisen.

Sossarna glömmer bara en sak – trots krisen på världens marknader, och recession på många håll, så kan vi fortfarande jämföra med då (s) hade makten i en högkonjunktur: Då var utanförskapet störr än idag, då var arbetslösheten högre, socialbidragsberoendet större, sjukfrånvaron större etc etc. Med vår nuvarande regering så står Sverige starkt rustad att möte den kris som nu sköljer över alla världens länder.