Umeågala och visioner

Idag är det 2008-års upplaga av Umeågalan som står på programmet. Allt från intressanta föredragshållare till utdelning av olika företagspris. Inför denna dag var vi några som fick frågan om vi ville skriva om våra visioner för Umeå i framtiden. Artiklarna publicerades i en bilaga till Vk idag.

För den som har tid att läsa, så följer här mitt alster i något längre form än den som fick plats i VK-bilagan:

DEN ÖVERLÄGSET STARKAST LYSANDE STJÄRNAN!
Min vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad i ständig förändring och tillväxt, där man inte slår sig till ro utan fortsätter mot nya utmaningar. Där överklagningar har ersatts av nybyggaranda.

Vad vill jag då se? Jo, en stad med storstadskvaliteter och samtidigt nära till naturen. Universitet, näringsliv och det offentliga i stark samverkan för att utveckla vår region. Norrland behöver en stark tillväxtmotor – vissa kallar det för huvudstad – och självfallet ska vi axla den rollen. När människor bestämmer sig för var de vill leva och bo, så ska Umeå vara ett givet val. Vi ska sikta högt. För ett år sedan föreslog jag att vi ska sikta på en befolkningstillväxt så att vi år 2050 har 200.000 invånare, just för att storlek spelar roll.

Umeå ska erbjuda en miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. För barnfamiljer såväl som äldre ska det vara en livskvalitetmässig "vinst" att bosätta sig här.

Vi måste skapa förutsättningar för näringslivet att blomstra, samtidigt som nya företag ska se staden som ett bra val att starta upp ny verksamhet i. Genom att sänka kommunalskatten blir vi också lika intressant som tillväxtkommunerna i söder. Umeå ska ha de mest attraktiva bostadsområdena i norra Sverige – 40 våningars höghus med spännande utformning ska vara ett naturligt inslag i stadsbilden. Genom att bygga centralt så minskar vi behovet av bilresor och påverkan på vår miljö.

Avslutningsvis vill jag se mer av framåtanda. Jag vill se beslutsfattare, företagare, universitetsföreträdare och invånare som går framåt utan att dra allt i långbänk. Som har förmågan att fånga upp idéer och förankra visioner, men sedan vågar ta beslut och får saker att hända.

Anders Ågren
kommunalråd, m