Småkommuner, nytt betygssystem och Vindelnbloggarna

I dagens nummer av Dagens Samhälle har man ett tema kring småkommunerna framtid, och flera av dessa kommuner finns i Västerbotten. Bl.a. Bert Rune Dahlberg (s) i Åsele intervjuas och hans bedömning är att det lite längre fram i tiden bara kommer finnas tre kommuner i Västerbotten. De små skulle alltså tvingas gå upp i de stora. Nu tror jag inte att det blir fullt så stora förändringar, men nog pekar det mesta på att ett antal av länets kommuner på sikt måste gå ihop för att överleva och kunna ge en acceptabel service till kommuninvånarna. Med en minskande och samtidigt åldrande befolkning håller det inte i längden, det är bara att konstatera.

Idag tar regeringen beslut om det nya betygssystem som ska gälla i grundskolan. Bra med utökat antal betygssteg, även om det dröjer några år innan det är i bruk ute på skolorna.

Vindelnbloggarna och deras heta debatter på vk.se uppmärksammas idag i Dagens Samhälle. Inte minst det faktum att en chefstjänsteman ägnar kraft åt att öppet i media delta i den politiska debatten. En sådan sak skulle inte inträffa i Umeå (möjligen som engångsföreteelse…), men tydligen går det alldeles utmärkt i Vindeln. Även om kommunstyrelsens ordförande enligt artikeln har ‘vädjat’ till honom att sluta så fortsätter han med sina angrepp. Vem är det som styr i kommunhuset, kan man fråga sig. Tjänstemän ska vara opartiska och objektiva, samt tjäna såväl majoritet som opposition. Här har vi en tjänsteman som gjort det till sin uppgift att i den offentliga debatten angripa oppositionen och hylla majoriteteten, samt angripa politiker för deras fritidssysselsättningar. Vem kan på fullt allvar hysa förtroende för en sådan tjänsteman? Opartisk? Jo, tjena.