Kameraövervakning

I dagens VK kan vi läsa om funderingar på kameraövervakning i centrala Umeå. Bakgrunden till det är en motion från Katja Isacsson (m) om att se över möjligheterna till kameraövervakning på de mest brottsutsatta platserna i centrum.

Siffror från BRÅ visar att kameraövervakning på sina håll har minskat brottsligheten till hälften, vilket är riktigt positiva resultat. Samtidigt ska man komma ihåg att kameraövervakning bara är ett komplement till det förebyggande arbete som redan bedrivs idag. Och att det bästa verktyget fortfarande är närvarande poliser på gator och torg.

Än så länge har vi moderater inte fått stöd av något annat parti, men frågan skall snart upp i kommunstyrelsens arbetsutskott så då får vi se. Det finns positiva erfarenheter från flera städer, och vi bör göra allt i vår makt för att stävja och bekämpa brottslighet.