Välkommet beslut att utse Heister!

Regeringen har idag utsett samordningsperson för Västerbotten.

Som vi hoppades från Umeå kommuns sida, och har framfört, blir det landshövding Chris Heister som får det nationella ansvaret att samordna insatserna i länet med anledning av de stora varsel som kommit senaste tiden. Heister är utsedd tillsammans med regionförbundets ordförande Erik Bergquist, och det följer det upplägg som man haft i andra delar av landet.

Det är bra att regeringen nu har tagit beslut i frågan.

Vi har ju redan påbörjat arbetet i det tysta från kommunens sida och det är välkommet att den statliga samordningen nu kommer på plats.

Välkommet beslut att utse Heister!

Regeringen har idag utsett samordningsperson för Västerbotten.

Som vi hoppades från Umeå kommuns sida, och har framfört, blir det landshövding Chris Heister som får det nationella ansvaret att samordna insatserna i länet med anledning av de stora varsel som kommit senaste tiden. Heister är utsedd tillsammans med regionförbundets ordförande Erik Bergquist, och det följer det upplägg som man haft i andra delar av landet.

Det är bra att regeringen nu har tagit beslut i frågan.

Vi har ju redan påbörjat arbetet i det tysta från kommunens sida och det är välkommet att den statliga samordningen nu kommer på plats.