Att jämföra sig med andra

Öppna jämförelser bra benchmarking
Britt-Marie Lövgren (fp) hade en bra blogg när hon resonerade kring de jämförelser som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) numera genomför mellan landets kommuner. Här i Umeå var Lennart Holmlund snabb på att lyfta fram den jämförelse som handlade om trygghet, brottslighet etc, för här hamnar vår stad glädjande nog mycket högt i placeringarna. Det ska vi vara stolta över och fortsätta arbeta med för att förbättra ytterligare.

Men lika viktigt borde vara att analysera varför vi presterar betydligt sämre än väntat i andra sammanhang, exempelvis i skolan. I SKL:s öppna jämförelser över grundskolan så borde Umeå, med våra mycket goda utgångslägen, hamna i topp på område efter område. Om vi tittar på kategorin Andelen elever som uppnått målen (Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen. Den enskilde eleven ska ha nått målen i alla ämnen han/hon läst för att räknas till de som nått alla målen.) borde Umeå ligga på plats 6 av landets 290 kommuner.

Men i själva verket hamnar Umeå på plats 136 (!!) av 290. Detta trots att vi som kommun dessutom satsar mer resurser än riksgenomsnittet på grundskolan.

Liknande bekymmersamma placeringar ser inom gymnasiet. När det gäller Andel elever med grundläggande behörighet hamnar Umeå på plats 215. Och i genomsnittligt betygspoäng plats 119. Trots mer ekonomiska resurser.

Vi bör använda oss av SKL:s jämförelser inom alla områden – inte bara de där Umeå ligger bra till.

Att jämföra sig med andra

Öppna jämförelser bra benchmarking
Britt-Marie Lövgren (fp) hade en bra blogg när hon resonerade kring de jämförelser som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) numera genomför mellan landets kommuner. Här i Umeå var Lennart Holmlund snabb på att lyfta fram den jämförelse som handlade om trygghet, brottslighet etc, för här hamnar vår stad glädjande nog mycket högt i placeringarna. Det ska vi vara stolta över och fortsätta arbeta med för att förbättra ytterligare.

Men lika viktigt borde vara att analysera varför vi presterar betydligt sämre än väntat i andra sammanhang, exempelvis i skolan. I SKL:s öppna jämförelser över grundskolan så borde Umeå, med våra mycket goda utgångslägen, hamna i topp på område efter område. Om vi tittar på kategorin Andelen elever som uppnått målen (Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen. Den enskilde eleven ska ha nått målen i alla ämnen han/hon läst för att räknas till de som nått alla målen.) borde Umeå ligga på plats 6 av landets 290 kommuner.

Men i själva verket hamnar Umeå på plats 136 (!!) av 290. Detta trots att vi som kommun dessutom satsar mer resurser än riksgenomsnittet på grundskolan.

Liknande bekymmersamma placeringar ser inom gymnasiet. När det gäller Andel elever med grundläggande behörighet hamnar Umeå på plats 215. Och i genomsnittligt betygspoäng plats 119. Trots mer ekonomiska resurser.

Vi bör använda oss av SKL:s jämförelser inom alla områden – inte bara de där Umeå ligger bra till.