Medborgarförslag blir verklighet i Umeå!

Ja, då vet vi. Ett enigt arbetsutskott är positivt till motionen om medborgarförslag. Sossarna har svängt 180 grader, därtill nödd och tvungna eftersom de skulle förlora omröstningen i utskott, kommunstyrelse och fullmäktige. 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta i ansvarig ställning är nöjda med resultatet. Nu kommer även Umeå tillåta sina invånare att lämna förslag direkt till fullmäktige.

Det är en välkommen delaktighetsreform!

Medborgarförslag är ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter. Man har numera dessutom förbättrat själva strukturen på medborgarförslag, så att allt inte behöver upp i fullmäktige för beslut. Varje styrelse och nämnd kan nu hantera de frågor som ligger inom deras område – skolfrågor till för- och grundskolenämnden, nedskräpningsfrågor till tekniska nämnden etc. Så den byråkrati vi tidigare befarade skulle kunna uppstå med ett sånt här förslag – tja, dom farhågorna finns inte längre.

För två månader sedan gick Lennart Holmlund (s) till våldsamt angrepp på mig beträffande förslaget om att införa s.k. medborgarförslag, både på bloggen och på insändarsidorna. Nu har han svängt och röstar för exakt samma förslag som han idiotförklarade. Vem påstod att det inte går att påverka politikens inriktning i Umeå? Här har det stora röda partiet tvingats krypa till korset. Det är bra för demokratin och delaktigheten i vår kommun.