Medborgarförslag i Umeå?

Medborgarförslag i Umeå?
Ja, idag ska arbetsutskottet ta ställning till min motion om att införa s.k. medborgarförslag i Umeå. Omkring av 7 av 10 kommuner i Sverige har redan gjort det, och nu är det hög tid att även Umeå kommun låter sina invånare komma med förslag till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan sedan välja att delegera till en styrelse eller nämnd att hantera frågan vilket är en välkommen förändring jmf med tidigare. Det intressanta idag är om socialdemokraterna fortfarande är motståndare, eller om det blir ett enigt beslut.

Västra länken
Vägverket tvekar inför vilket alternativ man ska välja för ringleden och den Västra länken. Bara denna tvekan inte leder till förseningar eller i värsta fall, att det kör ihop sig med projektet. Vi vet sedan tidigare att det är en stor ekonomisk skillnad mellan de två alternativen, upp till 400 miljoner kr dyrare med tunnel om jag kommer ihåg rätt. Pengar som då inte har funnits tidigare. Om man ska tro Vägverket så finns det nu andra sätt att bygga som gör det billigare…… men att det ska bli så mycket billigare? När upptäckte man den nya byggmetoden kan man fråga sig. Det får vara slut med långbänkar i vägfrågan. Till beslut.

Volvo Lastvagnar
Glädjande besked från länsstyrelsen att man ger klartecken ur miljösynpunkt att bygga 100.000 hytter på fabriken jämfört med dagens tillstånd på 66.000. Det innebär att man kan se långsiktigt på de inveseringar som nu görs, och innebär stora möjligheter när det väl har lugnat sig på de finansiellla marknaderna.

Friskolor kontra kommunala skolor
Ett mediadrev pågår mot friskolorna igen. Det händer med jämna mellanrum. Det är viktigt att samma förutsättningar gäller för alla skolor när det gäller ekonomin, oavsett om det är friskolor eller kommunala skolor. Skolpengen per elev ska vara densamma. Vi kan konstatera att Minervaskolan är ett flaggskepp för hela regionen. Man preseterar betygsmässiga toppresultat år efter år, vinner utmärkelser och är känd för sitt goda arbetsklimat. Om jag minns rätt så är det en av landets bästa skolor i betygshänseende. Och dessutom lyckas bolaget göra en vinst tydligen. Den intressanta frågan borde vara varför inte fler skolor blir så framgångsrika som Minervaskolan.

Bra möte med Maud Olofsson
Gårdagens möte med näringsminister Maud Olofsson upplevde jag som bra och positivt. Representanter från näringslivet i regionen fick chans att föra fram synpunkter, positiva som negativa, om regeringens politik och önskemål inför framtiden. Att man såg positivt på regeringens satsningar på infrastruktur och forskning var tydligt, även om man så klart vill ha mer till regionen. Det vill vi alla. Men Maud hade en viktig poäng – det räcker inte med att regionens politiker står på barrikaderna och driver linjen om behovet av infrastrukturinvesteringar, utan näringslivets aktröer måste stå jämsides och i alla sammanhang påtala vikten av varför investeringarna skall just hit och inte nån annanstans i landet. För det är en ständig dragkamp mellan regionerna i landet.