Intressanta möten

I Bristol är det tidig morgon och om en timme lämnar vi staden för att styra kosan mot Winchester och därefter London.

Gårdagen innehöll bl.a. ett studiebesök på CREATE Environment centre i Bristol, där vi fick tillfälle att lyssna till såväl lokala som regionala företrädare vilka arbetar med hållbar utveckling. Idag ska vi, efter två timmars bussfärd, träffa politiker och tjänstemän från Hampshire County Council (ett regionförbund) för att fortsätta diskussionerna om hållbar utveckling och vad man konkret kan göra från den politiska nivån. Hampshire arbetar sedan några år tillbaka som region med Aalborgsåtagandena som riktmärke för sitt hållbarhetsarbete.

Nåväl. Nu frukost och därefter till Winchester.

Hej så länge!