Sahlin i otakt och grannsamverkan mot brott

Sahlin i otakt
Mona Sahlins självsvåldiga beslut att gå ihop enbart med miljöpartiet inför valet 2010 tas inte emot positivt, varken inom hennes parti eller bland s-väljarna. Enligt en undersökning tycker varannan socialdemokrat att det är mycket eller ganska dåligt att man väljer enbart miljöpartiet. Tja, det visar väl bara den extrema splittring som finns inom vänsteroppositionen och det har ju varit tydligt länge att miljpartiet och vänstern inte kan umgås överhuvudtaget. Skulle vara kul att höra vad Umeås s-ledare Lennart Holmlund tycker dock. Är det bra att slå ihop påsen med det extremt tillväxtfientliga miljöpartiet, Lennart?

Grannsamverkan positivt
Forskning som sammanställts av Brottsförebyggande rådet visar att grannsamverkan i bostadsområden kan minska brottsligheten med upp till 25%. Det är mycket positiva siffror och visar att man kan påverka sin omgivning på ett tydligt sätt, bara genom att inte titta bort utan bry sig om vad som händer i sin omgivning. Samtidigt får det inte bli en utväg att börja bilda s.k. medborgargarden, för det är till syvende och sist polisens ansvar att beivra och bekämpa brott. Men medborgarna kan hjälpa till genom att vara uppmärksamma och tipsa polisen om de upptäcker saker som inte står rätt till. En ökande droganvändning är ju en sak som oroar, inte minst här i Umeå. Och utöver att det är ett brott att knarka, så leder det i sin tur till ytterligare brottslighet.