Splittrat och kaotiskt med Mona Sahlin

Vänstern ställs utanför
Igår meddelade Mona Sahlin att socialdemokraterna och miljöpartiet ska utgöra ett gemensamt alternativ inför valet 2010. Man ska bl.a. tillsätta arbetsgrupper och presentera ett gemensamt valmanifest. Problemet är bara att hon hade glömt att förankra utspelet i socialdemokraternas högsta ledning, så idag är det upprörda reaktioner t.o.m. från den innersta kretsen i partiet. För att inte tala om vänsterpartiet, som är ännu mer upprörda. Lars Ohly hotar att fälla en regering som enbart består av s och mp, och se till att det blir nyval. Mona Sahlin lyckas verkligen förstärka bilden av opposition som splittrad. Är det en sådan regering Sverige behöver när det blåser?

Konskevenserna av s, mp och v:s olika budgetalternativ
Den enda röda tråden bland budgetförslagen är idén att höja skatterna för vanligt folk.
I ett läge där vi behöver ta ansvar för Sverige och svensk ekonomi lägger oppositionen fram splittrade förslag för kraftigt höjda skatter och höjda bidrag som riskerar jobben, svensk ekonomi och löntagarnas marginaler. Det inger inte det förtroende som nu behövs för att möta den internationella ekonomiska oron.

Höjda skatter på arbete och ökade bidrag för dem som inte arbetar innebär i förlängningen ca 60 000 färre sysselsatta och mellan 16 till 20 mdkr mindre i finansiellt sparande och ca 35 mdkr lägre BNP. Med socialdemokraternas politik skulle vi gå tillbaka till ökande utanförskap och färre i arbete. Det betyder i förlängningen minskade resurser till välfärden.

Socialdemokraterna vill även höja utgiftstaket, som är en av hörnstenarna i vårt finanspolitiska ramverk. Säkerligen har socialdemokraterna inga problem att få med sig vänsterpartiet på det. Dessa två har nu inlett en tävlan om vem som är mest ansvarslös i svenska politik.

Att höja skatterna med ca 70 miljarder kronor under de närmaste åren är fel väg att gå, inte minst i detta konjunkturläge. Slår man ut socialdemokraternas skattehöjning på alla som arbetar blir det drygt 5 000 kronor per person år 2009.

Nej, det står allt mer tydligt att valet 2010 står mellan en enad Alliansregering kontra en extremt splittrad opposition, vars enda gemensamma nämnare är höjda skatter. det valet ska vi vinna!