Splittrad opposition, landstinget och opartiska tjänstemän..

Idag är det först möte på förmiddagen med styrelsen för Region Västerbotten, därefter regionfullmäktige, sedan möte med LAKO och kvällen avslutas med ett studiebesök på Dåva 2 som arrangeras av moderaterna i Umeå.

Splittrad opposition
Vänsteroppositionen i riksdagen kommer med mycket splittrade förslag, så något alternativ till Alliansregeringen finns inte idagsläget. En sak är de överens om – höjda skatter, men på olika nivåer. Sossarnas och mp:s skattehöjningar ligger på hela 20 miljarder kronor, medan vänsterpartiet vill höja med hela 40 miljarder (!) kronor. Samtidigt så accepterar (s) de skattesänkningar som hittills gjorts till dem som arbetar (steg 1 och 2 i jobbavdraget) vilket är ganska ofattbart med tanke på hur ‘orättvis’ och ‘skrämmande’ den skattesänkningen påstods vara. Men de har väl insett att jobbskatteavdraget inneburit nya jobb.

Landstinget
Ser att landstinget i Västerbotten går mot ett nytt underskott i år. Det är helt horribelt hur Västerbottens läns landsting missköts år efter år – det speklar tydligen ingen roll om det är strålande högkonjunktur eller begynnande lågkonjunktur. Ekonomiskt underskott blir det gång på gång. Och nu talar ett av de styrande partierna (v) om att höja skatten igen. Trots att man redan gjort det tre gånger på 10-12 år. Ett av de största hoten mot länets tillväxt är faktiskt misskötseln av vårt landsting.

Opartiska tjänstemän..
En av de mer bisarra debatterna pågår nu på Vindeln-bloggarna på vk.se. Där kan vi se hur chefsekonomen i Vindeln dag efter dag blandar sig i den politiska debatten i kommunen, gör hätska utfall mot oppositionen och ensidigt tar ställning för den styrande majoriteten. Detta skulle då aldrig kunna ske i Umeå kommun, oaktat vad enskilda tjänstemän gar för politiska uppfattningar. Oproffsigt är förnamnet.

Tjänstemän skall i sin yrkesutövning vara opartiska och tjäna såväl majoritet som opposition. De ska utföra det som politikerna har beslutat, men överlåta den politiska debatten till politikerna. Det är grunden för själva rollfördelningen i Sverige mellan styrande politiker och utförande tjänstemän.

Vi (några politiker och tjänstemän) diskuterade faktiskt detta i Umeå igår, och konstaterade samfälligt att detta aldrig skulle kunna accepteras i vår kommun. Visst kan det hända att såväl politiker som tjänstemän vid något tillfälle går över gränsen för det som kan betecknas som det politiska ansvaret repektive tjänstemannaansvaret, men att göra det systematiskt, medvetet ooh offentligt varje dag….

I Vindelns kommun har de en chefsekonom som i just egenskapen av chefsekonom försöker vara den politiska majoritetens megafon och han verkar dessutom ha tagit på sig rollen som majoritetens främste politiske debattör. Hur ska något av oppositionspartierna kunna ha förtroende för ett sådant agerande?