Mindre pengar i plånboken med v, mp och s

Nej, något gemensamt budgetalternativ blev det inte från vänsteroppositionens sida i riksdagen. Vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna går fram med olika alternativa budgetförslag.

Gemensamt är dock att man vill höja skatter. För den enskilde som jobbar blir det tuffa tider. Höjd skatt för alla som arbetar, och därmed mindre pengar i plånboken varje månad, blir det för de svenska löntagarna om socialdemokraterna, vänsterpartiet & co får bestämma. Men med vissa undantag förstås – vänsterpartiet vill höja skatten för dem som arbetar, men sänka skatten för dem som INTE arbetar: det ska bli mer lönsamt att vara arbetslös, mindre lönsamt att arbeta. Traditionell socialistisk politik med andra ord.

Det är fullständigt fel väg att gå för Sverige. Samtidigt är dagens besked bra för den politiska debatten. Det klargör att det bara finna ett politiskt alternativ som är ENAT och tar ansvar för landets ekonomi – nämligen den sittande Alliansregeringen.

De kommande två åren fram till valet ska bli mycket intressanta.