Välkommen miljöpartiet samt antalet riksdagsledamöter

Välkommen till verkligheten, miljöpartiet!
Läser just att miljöpartiet genom en medlemsomröstning beslutat att slopa kravet på ett utträde ur EU. Det är bara att hälsa mp välkommen till oss övriga, som insett att det är positivt att gemensamt i samarbete med andra länder kunna arbeta för en bättre miljö, effektivare bekämpa brottslighet m.m. Men att det skulle behöva ta sån tid att komma till insikt. Men bättre sent än aldrig!

Antalet riksdagsledamöter
Mina partivänner, de moderata riksdagsledamöterna Gunnar Axén och Lennart Hedquist, vill minska antalet ledamöter från dagens 349 till 249. Argumenten för detta är dels att riksdagen blir tungrodd med så många ledamöter, dels att det är onödigt kostnadskrävande idag.

Alla inser så klart att det skulle bli en besparing, om än inte så mycket på det stora hela. Men frågan är till vilket pris i övrigt? Fördelen med det antal ledamöter som finns i dag är att även regioner med färre invånare får sina representanter i riksdagen – och det är en mycket viktig demokratisk aspekt. Skulle riksdagen minskas med 1/3 kan vi kallt räkna med att representationen från vissa delar av landet, exempelvis Norrland, skulle bli skrämmande låg, och är det då värt den ekonomiska besparing man skulle göra på riksdagsledamöternas arvoden?

Nej, det förslag som de två moderata riksdagsledamöterna kommit med bör kastas i papperskorgen. I södra Sverige kanske man tycker att detta inte är något stort problem, eftersom man skulle få in riksdagsledamöter från ‘sin’ region ändå. Men faktum är att vissa delar av Sverige skulle bli en vit fläck på karten när det gäller riksdagsrepresentation.

Det är ingen positiv utveckling.