Opinionsläget bekymrar en del…

…har jag förstått. Och självklart hade det varit trevligare om regeringen hade bättre siffror än vad som är fallet idag. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är två år kvar till valet, så det finns gott om tid att vända opinionsläget. Oavsett alla undersökningar som kommer och fgår är det faktiskt på valdagen det avgörs.

Visst har jag träffat en och annan moderat som också är orolig. Men det finns ju tydliga ljuspunkter också.

När det gäller förtroendet för oss moderater i flera viktiga sakfrågor ser det bara bättre och bättre ut. Idag är det moderaterna som har högst förtroende när det gäller att ta ansvar för ekonomin, sysselsättning, företagens villkor, brottsbekämpning, skatter och tillväxt. Det fanns en tid då såväl ‘ansvar för landets ekonomi’ som ‘sysselsättning’ var givna socialdemokratiska paradgrenar. Nu är det moderaternas flaggskepp istället.

Och i valtider är dessa två frågor bland de allra viktigaste.