Volvo och nya spår

Varslen på Volvo är så klart mycket olyckliga. Olyckliga för dem som drabbas, olyckligt även för Umeå eftersom det är ett så pass stort företag. Förhoppningsvis blir det inte så många som 370 i slutändan, och det svänger ju snabbt i fordonsindustrin. Just nu är det en direkt reaktion på finanskrisen som sprider sig över världen. Åkare som tänkt köpa nya lastbilar beviljas nu inte de lån som är nödvändiga, och tvingas stoppa beställningarna. A och O är att USA snarast får ordning på den akuta finanskrisen och återställer förtroendet för den amerikanska ekonomin. För Volvofabriken i Umeå så ska vi ändå ha i minnet att man gjort och gör stora investeringar här från Volvos sida, så det är ingen fara för fabriken som sådan utan vi får hoppas att konjunkturen snart vänder upp igen.

Nya spår blir det för den kommunala trafikplaneringen. Igår tog vi beslut om att – efter ett Alliansuppdrag som vann bifall i fullmäktige – utreda hur såväl spårbilar/spårtaxi som trådbussar skulle kunna fungera i den övergripande trafikplaneringen i Umeå. SIKA kom nyligen med en utredning som påvisade att investeringar i spårbilar var samhällsekonomiskt lönsam, leder till mindre buller och mindre utsläpp än vanlig kollektivtrafik. I nästa led ska vi som kommun också söka medlemskap i det nätverk av kommuner som jobbar med att utveckla hur system med spårbilar ska kunna fungera utifrån svenska förutsättningar.