Umeås nya befolkningsmål välkomnas

Ja, så var rubriken igår på en nyhetslänk på Västerbottensnytts hemsida.

Av allt att döma så är de flesta kommuner som svarat på Västerbottensnytts enkät positiva till Umeå kommuns nya befolkningsmål på 200 000 år 2050. Det är bra att den informationen kommer fram. Det finns inget motsatsförhållande mellan tillväxt i Umeå och tillväxt i resten av länet. Tvärtom är länet gynnat av att ha en kommun som kan axla rollen som tillväxtmotor i Norrland.

Annars finns det ju politiska företrädare som i denna fråga försökt skapa en konflikt mellan Umeå och övriga delar av länet, men det är skönt att se att motståndet till Umeås tillväxt verkar vara högst begränsat. Och motståndet verkar vara begränsat framförallt till ett parti. Och Bjurholm, med moderata kommunalrådet Ingemar Nyman i spetsen, hade svarat klockrent på Västerbottensnytts enkät. Bra så. Tillväxt är någonting positivt, och absolut avgörande för denna landsändas utveckling på både kort och lång sikt.