Skattechock med (s) och vänner….

Debatten blir ibland lite upp och ned. Inte minst när det gäller debatten mellan Alliansen och vänsterblocket beträffande den ekonomiska politiken.

Vi vet att det med sossarnas politik blir mindre lönsamt att arbeta. Man höjer skatterna. Det betyder mest för dem som har minst. Man ska höja a-kassan mest för dem som tjänar bäst. Man ska höja sjukersättningen mest för dem med de högsta lönerna.Det är sannerligen inte en politik för ökad rättvisa.

S-politiken skulle försämra arbetsmarknadens funktionssätt och leda till att den arbetslöshet som är förenlig med prisstabilitet skulle öka.Vad betyder det? Jo, det betyder att sysselsättningen skulle bli lägre. Det betyder att arbetslösheten skulle bli högre. Det betyder att utanförskapet skulle öka. Det betyder att vi vänder tillbaka på vägen mot full sysselsättning och marscherar tillbaka mot bidragsberoende och utanförskap. Det är det socialdemokratiska alternativet.

Socialdemokraterna vill att arbetsgivaravgifterna ska höjas. För unga människor handlar det om en höjning på ca 20 miljarder kronor. Man säger dessutom nej till den sänkning på 10 miljarder som alliansen nu föreslår. Sammantaget höjs arbetsgivaravgifterna, även om vi beaktar socialdemokraternas löften om enskilda sänkningar, med ca 25 miljarder kronor.Sossarna vill återinföra förmögenhetsskatten och återställa 3:12-reglerna. Innan de presenterat något alternativ kan man också anta att de säger nej till sänkt bolagsskatt. Då försämrar man investeringsviljan. Då försämrar man företagsklimatet. Sammantaget innebär förslagen på skattehöjningar i storleksordningen 70 miljarder kronor. Det betyder att skattebelastningen för varje löntagare ökar med ca 15 000 kronor varje år.

Vad blir den samlade effekten av socialdemokraternas politik, skattechock och bidragssatsningar? Finansdepartementets beräkningar visar att sysselsättningen på kort sikt minskar med ca 50 000. På lång sikt handlar det om ca 70 000.Det är här konsekvensen av socialdemokraternas politik är som tydligast – på sikt 70 000 människor färre i sysselsättning.