Helg, handel och opera

I helgen har politiken fått vila. Har inte haft några möten inplanerade vilket är ovanligt i sammanhaget. Däremot ska jag senare idag börja förbereda och läsa handlingar inför måndagens kommunfullmäktige då såväl frågan om befolkningsmålet som Sekab kommer upp som heta ärenden.

Jag ser att sällanköpsvaruhandeln har fått sig ett uppsving i Umeå det senaste året. Det är så klart positivt och det visar samtidigt vilken oerhörd betydelse nyetableringar har för hur det går med handelns utveckling. Vi har ju den senaste tiden fått flera viktiga nyetableringar i Umeå – exempelvis Jula, EM-möbler och K-rauta – och detta har en klar koppling till de positiva resultaten. 14% ökning för sällanköpsvaruhandeln i Umeå förra året. Nu hoppas jag att vi från politiskt håll kan gå vidare och tillskapa ytterligare områden för den expanderande handeln – det ger jobb och skatteintäkter till vår kommun, och är en viktig komponent i att öka Umeås tillväxttakt.

Avslutningsvis var jag på opera i helgen. Det var Mozarts ‘Trollflöjten’ som framfördes på Norrlandsoperan och det var en trevlig tillställning. Vacker musik, skönsång och en fullsatt salong. Många bekanta ansikten också, noterade jag.

På återhörande!

Helg, handel och opera

I helgen har politiken fått vila. Har inte haft några möten inplanerade vilket är ovanligt i sammanhaget. Däremot ska jag senare idag börja förbereda och läsa handlingar inför måndagens kommunfullmäktige då såväl frågan om befolkningsmålet som Sekab kommer upp som heta ärenden.

Jag ser att sällanköpsvaruhandeln har fått sig ett uppsving i Umeå det senaste året. Det är så klart positivt och det visar samtidigt vilken oerhörd betydelse nyetableringar har för hur det går med handelns utveckling. Vi har ju den senaste tiden fått flera viktiga nyetableringar i Umeå – exempelvis Jula, EM-möbler och K-rauta – och detta har en klar koppling till de positiva resultaten. 14% ökning för sällanköpsvaruhandeln i Umeå förra året. Nu hoppas jag att vi från politiskt håll kan gå vidare och tillskapa ytterligare områden för den expanderande handeln – det ger jobb och skatteintäkter till vår kommun, och är en viktig komponent i att öka Umeås tillväxttakt.

Avslutningsvis var jag på opera i helgen. Det var Mozarts ‘Trollflöjten’ som framfördes på Norrlandsoperan och det var en trevlig tillställning. Vacker musik, skönsång och en fullsatt salong. Många bekanta ansikten också, noterade jag.

På återhörande!