Ministermöte och fullmäktige idag

Näringsminister Maud Olofsson leder idag ett nordiskt ministerrådsmöte i Umeå om närings-, energi- och regionalpolitik. Jag kommer träffa dem och delta vid bl.a. lunchen som Umeå kommun står värd för.

Utöver detta så går hela dagen åt till fullmäktigesammanträde. Vi har en rad frågor att diskutera och ta beslut om. Utöver befolkningsmål och Sekab, så är en rad interpellationer inlämnade. Allt från nedskräpningen i Umeå, skolk till problemen med kollektivtrafiken.

Det blir en lång dag!