Satsning på rättsväsendet fortsätter, osund konkurrens m.m.

Satsningar på rättsväsendet
Idag skriver statsminister Reinfeldt och justitieminister Beatrice Ask om fortsatta satsningar på rättsväsendet kommande år. Utöver tidigare stora satsningar så kommer det extra anslag under innevarande år liksom 785 miljoner kr ytterligare år 2009. Pengarna satsas på bl.a. kriminalvården, åklagarmyndigheten, domstolarna, polismyndigheten och säkerhetspolisen. Det är bra att regeringen satsar på rättsväsendets hela kedja – det hjälper ju inte om brottslingarna haffas av polisen, om de sedan inte kan dömas på flera år pga för lite resuser till domstolarna. Alliansen ser nu till att få ordning på ännu ett av de områden som socialdemokraterna misskötte under sin långa tid vid makten.

Osund konkurrens
Läser i dagens VK att kommundelsnämnden i Holmsund-Obbola har beslutat att stoppa den kommunala städning som skedde på den privata marknaden. Det är inte en dag för tidigt, även om verksamheten inte var särskilt omfattande om jag är rätt informerad. Kommunen ska inte konkurrera med privata bolag på det sättet. Inom kort väntas för övrigt den utredning som gjorts apropå huruvida Umeå kommun gör sig skyldig till osund konkurrens gentemot det privata näringslivet – det skall bli intressant läsning.

Storbritannien kontra Sverige
Socialdemokraternas motsvarighet i Storbritannien, Labour, har det tufft i opinionsmätningarna. De ligger långt efter oppositionen, tyngda av såväl inhemska problem som den internationella turbulensen på bl.a. finansmarknaderna. Ett av de största problemen för s-regeringen är arbetslösheten – den är den högsta i Storbritannien på 16 år. Lite intressant att fundera på är skillnaden och samtidigt likheterna med situationen i Sverige. I Sverige har regeringen också problem med opinionssiffrorna, trots att det mesta går åt rätt håll här. Tvärtemot Storbritannien så har arbetslöheten i Sverige aldrig varit så LÅG under samma tidsperiod. Det är rekord i sysselsättningsökning, rekord i statens överskott, människor har blivit mindre beroende av bidrag, mindre sjukskrivna, pengarna till skola, sjukvård och omsorg ökar. Människor har fått mer pengar i plånboken. Men ändå får regeringen usla siffror – kanske dags för en tydligare offensiv från Alliansens sida? Utgångsläget – i faktiska siffror – kan ju inte vara bättre. Faktiskt.

Stegräknaren….
som jag köpte är enligt en undersökning i dagens tidning BÄST I TEST. Trots att den verkligen inte är bland de dyraste så är den uppenbarligen mest tillförlitlig vilket är skönt att höra – den jag hade innan räknade ju bara vartannat steg vilket var hyfsat frustrerande.