Tydliga signal från Baylan och (s)

Såg på tv igår när Ibrahim Baylan (s) sågade regeringens stora satsning på vägar och järnväg. Han menade dels att det var alldels för lite (!), dels att det var alldeles för mycket pengar till vägar.

Men på frågan varför socialdemokraterna inte passade på att själva satsa mycket på infrastruktur när de väl satt vid makten……..tja, då blev han ställd och visst inte riktigt vad han skulle svara.

Men Baylans budskap är tydligt – socialdemokraterna på riksplanet vill satsa mindre pengar på nya vägar, vilket är en tydlig signal beträffande vad (s) tycker om att bygga ringleden runt Umeå.

Och vad vår Alliansregeringes närtidssatsning innebär för Umeå kommer att berättas mer konkret vid presskonferensen här kl. 13.00.

Tydliga signal från Baylan och (s)

Såg på tv igår när Ibrahim Baylan (s) sågade regeringens stora satsning på vägar och järnväg. Han menade dels att det var alldels för lite (!), dels att det var alldeles för mycket pengar till vägar.

Men på frågan varför socialdemokraterna inte passade på att själva satsa mycket på infrastruktur när de väl satt vid makten……..tja, då blev han ställd och visst inte riktigt vad han skulle svara.

Men Baylans budskap är tydligt – socialdemokraterna på riksplanet vill satsa mindre pengar på nya vägar, vilket är en tydlig signal beträffande vad (s) tycker om att bygga ringleden runt Umeå.

Och vad vår Alliansregeringes närtidssatsning innebär för Umeå kommer att berättas mer konkret vid presskonferensen här kl. 13.00.