En glädjens dag för Umeå!

Idag har jag och tre representanter för Alliansen i Umeå deltagit i en presskonferens med infrastrukturminister Åsa Torstensson. Beskedet har nu kommit om att vägpaketet med ringleden får byggstart redan år 2009.

Detta är en glädjens dag för Umeå! Det största hotet mot Umeås tillväxt är nu undanröjt. En 20-årig långbänk får nu sin lösning tack vare Alliansregeringens infrastruktursatsning. Ringleden behövs dels för att klara miljön i centrala Umeå, dels för att möjliggöra fortsatt långsiktig tillväxt i Umeå. Gårdagens och dagens satsningar på infrastruktur visar att vi äntligen har fått en regering som prioriterar och finansierar infrastruktur.

Dagens besked är resultatet av ett mycket bra lagarbete. Vi är många på den borgerliga sidan i Umeå som jobbat hårt i kulisserna för att vi skulle prioriteras i infrastrukturpropositionen av regeringen. Vi har under hand fått positiva signaler, men vi har varit noga med att jobba ända in i mål. Vårt arbete har nu gett resultat!

Att Volvo är beredda att gå in med pengar på ett eller annat sätt är också mycket positivt för projektet. Avgörande har samtidigt varit att Umeå kommun kunnat ge förhandsbesked om att vi är beredda att medfinansiera projektet – här har det varit positivt att Alliansen i Umeå och (s) gjort en bred överenskommelse. Lika tragiskt är det att socialdemokraterna på riksplanet, med umebon Ibrahim Baylan i spetsen, rasar mot regeringens satsning på mer pengar till vägar. Med (s), v och mp skulle vi få vänta 50 år till på en lösning på vägfrågan i Umeå.

Vägpaketet är det absolut viktigaste investeringsobjektet för Umeås del. Umeborna har all anledning att fira dagens besked!