Skolk i betygen? Självklart!

Regeringen har nu via Jan Björklund (fp) meddelat att skolk kommer att noteras på högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg från och med år 2010. Det är ett mycket bra förslag som vi vet kommer att minska elevernas ogiltiga frånvaro.

Inte oväntat är sossarna i Umeå – med Margareta Rönngren och Hans Lindberg i spetsen – negativa till förslaget. Där har vi några av de sista försvararna för den svenska flumskolan, där kravlöshet tydligen är det vackraste ord som finns.

Den enskilt effektivaste åtgärden för att minska skolkandet i skolan är att notera förekomsten av ogiltig frånvaro i betygsdokumentet. När detta gjordes i Stockholm minskade elevernas skolk med 30%, utan att insatsen kostade en enda krona. En annan viktig åtgärd är att skolorna inför webbaserad närvarorapportering så att föräldrarna kan gå in och kolla dag för dag hur hög frånvaro deras barn har, samt exakt vilka lektioner som eleverna har struntat i.

I Umeå har vi från Alliansen tidigare lämnat förslag om att notera skolk i betygen, men fått nej av (s). Nu styrs det upp via riksdagen och det är välkommet. Bravo regeringen!

Skolk i betygen? Självklart!

Regeringen har nu via Jan Björklund (fp) meddelat att skolk kommer att noteras på högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg från och med år 2010. Det är ett mycket bra förslag som vi vet kommer att minska elevernas ogiltiga frånvaro.

Inte oväntat är sossarna i Umeå – med Margareta Rönngren och Hans Lindberg i spetsen – negativa till förslaget. Där har vi några av de sista försvararna för den svenska flumskolan, där kravlöshet tydligen är det vackraste ord som finns.

Den enskilt effektivaste åtgärden för att minska skolkandet i skolan är att notera förekomsten av ogiltig frånvaro i betygsdokumentet. När detta gjordes i Stockholm minskade elevernas skolk med 30%, utan att insatsen kostade en enda krona. En annan viktig åtgärd är att skolorna inför webbaserad närvarorapportering så att föräldrarna kan gå in och kolla dag för dag hur hög frånvaro deras barn har, samt exakt vilka lektioner som eleverna har struntat i.

I Umeå har vi från Alliansen tidigare lämnat förslag om att notera skolk i betygen, men fått nej av (s). Nu styrs det upp via riksdagen och det är välkommet. Bravo regeringen!