Nu kommer pengarna till infrastruktur

Alliansens partiledare skriver idag på DN-debatt om de satsningar som nu skall göras på infrastrukturen. Det är den enskilt största satsningen som någonsin gjorts i en budgetproposition. Under de kommande två åren innebär detta att anslagen till Sveriges infrastruktur på kort tid förstärks med 10 miljarder kronor. ÄNTLIGEN!

Socialdemokraterna har år efter år försummat den svenska infrastrukturen, såväl vägar som järnvägar, men nu satsar Alliansregeringen för fullt. Detta kommer gynna tillväxtförutsättningarna i alla delar av landet.

Vad innebär då dessa satsningar för Umeå? Låt mig säga som så – jag återkommer i ärendet imorgon, fredag, med utförligare kommentarer. Men om beskedet blir det vi länge har jobbat för, så är det det bästa och viktigaste besked som Umeå har fått på många, många år från en regering. Att lösa vägfrågan i Umeå är den viktigaste pusselbiten för Umeås fortsatta långsiktiga tillväxt.

Imorgon står det klart om Umeå kan börja firandet.