Försvaret, bidragsberoendet och spårbilar

Försvaret
Enligt uppgifter i media igår tänker regeringen utöka Sveriges försvarsbudget med 1,6 miljarder kronor. Det är i så fall ett första steg i rätt riktning efter många år av nerdragningar. Inte minst den oroande utvecklingen som sker i Ryssland manar till eftertanke och omprövningar av snesk försvarspolitik.

Bidragsberoendet
SCB-statistik visar att svenskarnas beroende av sociala ersättningar och bidrag minskar. Bidragsberoendet har minskat tre år i rad och under år 2007 var antalet för första gången sedan 1992 under en miljon. Vi kan konstatera att det går åt rätt håll, men väldigt mycket arbete återstår. Politiken för att återupprätta arbetslinjen i svensk politik måste fortsätta.

Spårbilar bra för miljön
Vid fullmäktigesammanträdet i juni lyckades vi i Alliansen få igenom ett förslag som innebär att vi ska utreda hur användandet av spårbilar kan fungera i Umeå. Alla partier stöttade förslaget utom de styrande socialdemokraterna. Nu kommer en utredning gjord av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) som konstaterar att spårbilssystem är samhällsekonomiskt lönsamt, ger mindre miljöpåverkan, leder till mindre trängsel och färre olyckor. Och samtidigt är bättre än dagens kollektivtrafiklösningar.

Glädjande att vi även här ligger i framkant från Allianspartiernas sida, men dessvärre symptomatiskt att (s) säger nej.