Ett steg närmare klartecken för 200.000

Idag behandlade vi återremissen av befolkningsmålet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget om att höja ambitionen i Umeå till 200 000 invånare senast år 2050 går nu vidare till fullmäktigesammanträdet denna månad. Tre partier ville ha ytterligare underlag för att ta ställning och lade yrkanden kring detta. Bl.a. ville man satsa 1,5 miljoner kronor för att utreda frågan ytterligare med ett antal olika scenarier.

För moderaternas räkning så kan jag återigen konstatera att vi anser det vara positivt med en ambitionshöjning. Vi ska bejaka tillväxten och göra allt för att förstärka den. I det underlag som nu tagits fram redogörs för vad som krävs för att nå det högre befolkningsmålet och det är inga egentliga nyheter. Vi måste bl.a. få fler människor att flytta hit, färre att flytta härifrån. Så kärnfrågan är egentligen – tror vi att det går att göra Umeå mer attraktivt än vad Umeå är idag? Och mitt svar är: JA, självfallet.

Ett växande Umeå är inget hot mot Norrland. Tvärtom behövs en stark metropol i norr som någorlunda väl kan hävda sig gentemot övriga storstadsområden i Sverige.
Umeå har på de senaste 46 åren fördubblat sin befolkning. Hur många trodde att det var möjligt på 1960-talet? Är det något vi lär oss av historien så är det att inget är omöjligt och jag är övertygad om att Umeå kan återupprepa historien.