Regeringssatsningar och massmedia

Regeringens aviserade satsning på psykiatrin är efterlängtad i de verksamheter som berörs. Hela 2,7 miljarder kronor satsas under kommande 3 år och det är en rejäl förstärkning. För Västerbottens del handlar det om ca 81 miljoner kr under en treårsperiod – pengar som farmförallt ska gå till områdena sysselsättning för peroner med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga.

Nu presenteras Alliansens satsningar på löpande band. Men den intressantaste för Umeås del – satsningarna på infrastruktur – väntar vi fortfarande på. Då får vi också svaret på om alla våra ansträngningar gett utdelning och att vi äntligen får pengar och klartecken för att bygga ringleden runt Umeå. Och därmed lösa de trafik- och miljöproblem som vi har i centrala Umeå. Fortsättning följer.

Lennart Holmlund (s) uppmärksammade igår det faktum att en tvkanal medvetet felciterade mig angående ‘Staden mellan broarna’. Det är ju bra att han som socialdemokrat lyfter frågan, så kan varken han eller jag anklagas för att komma med osanningar gentemot media i detta fall. Och de som hörde mig bli intervjuad var ju flera dessutom. Men jag är varken förvånad eller särskilt upprörd över massmedias agerande, tillslut så orkar man knappt bry sig.

Skulle jag göra en notering för varje gång jag blir felciterad så skulle det bli väldigt, väldigt många noteringar. Istället rycker man på axlarna. Fast i det här fallet var det inte bara en felcitering – utan ett medvetet sätt att vinkla nyheten eftersom jag upprepade gånger fick frågan om de fick citera mig på ett visst sätt. Och jag konstaterade att jag INTE hade sagt de ord som reportern använde. Men ändå så citerade tv mig med det felaktiga ordvalet. Varför överhuvudtaget ringa upp oss politiker, om man ändå hittar på kommentarer?

Vid ett tillfälle för några år sedan, när en tvreporter sa uppenbart felaktiga saker, så tog jag kontakt och krävde en rättelse. För jag kunde bevisa att det som hade sagt i nyhetsinslaget var fel. Men det borde jag verkligen inte ha gjort. För i det senare nyhetsinslaget så gjorde de ett ännu värre inslag, förmodligen bara för att jävlas.

Men ibland har jag tänkt tanken att – tänk om människor i allmänhet visste hur massmedia (inte ALLA journaliser så klart, det finns ju många bra i såväl Umeå som länet också) faktiskt hanterar sanningen. Att de vinklar reportage och ibland ljuger beroende på den verklighetsbild de själva på förhand bestämt att man vill få fram, oavsett om den är sann eller inte. Tråkigt men ett faktum.