Fler platser på läkarutbildningen, fler poliser till länet m.m.

Idag bär det av till Vindeln för möte med regionrådet i Umeåregionen, d.v.s. Umeå kommun och kranskommunerna.

Läkarutbildningen
Dagens tidningar visar tydligt på hur det blir bättre förutsättningar i länet nu med Alliansens politik. Äntligen utökas platserna på läkarutbildnngen vid Umeå Universitet. Från vårterminen 2009 kommer utbildningen att utökas med 37 platser och det är strategiskt viktigt för att säkerställa tillgången på läkare i framtiden. Man kunde förstås tycka att det skulle bli fler platser, men procentuellt så utökas platserna i Umeå mer än i riket.

Fler poliser i länet
Likaså kan vi se att antalet poliser har blivit fler i Västerbotten, precis som vi lovade i valet. Idagsläget är det 34 poliser fler anställda än vid samma tid för två år sedan. Detta som ett led i att öka antalet poliser i landet från 17.000 till 20.000 år 2010. Nu är det två år kvar till valet och förhoppningsvis får vi se ännu fler poliser på gator och tog i länet under kommande år.

Pensionärerna
I höstbudgeten kommer 9 av 10 pensionärer att få sänkt skatt, utöver en rad andra förslag som gynnar pensionärerna. Men konstigt blir det när många direkt går ut och kritiserar förslaget som otillräckligt. Vilka andra politiska partier skulle gjort mer för pensionärerna? Äntligen får vi se sänkt skatt även för pensionärsgrupperna.

Djuplågeri
En kvinna som dömts att inte få ha mer än två husdjur har nu dykt upp på en annan ort med 23 hundar, som missköts å det grövsta. Återigen blir jag så less på den svenska mentaliteten och förmågan att se mellan fingrarna. Vad hjälper det med sådana föreskrifter och domar om personer bara kan flytta till en annan kommun och fortsätta som tidigare? Djurplågeri är ett BROTT. Sätt sådana personer i fängelse en tid istället, med möjlighet till vård för att bryta beteendet.

Staden mellan broarna
Idag kan vi i VK se att det förmodligen hinns med att färdigställa skateparken till sommaren 2009. Äntligen har det blivit islossningen i projektet Staden mellan broarna. Men tänk att det ska behöva ta sådan lång tid. Det utreds för mycket i Umeå – ibland måste man våga fatta beslut också. Men som sagt, nu är det på gång.