Mer resurser till välfärd än någonsin tidigare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beställt en opinionsundersökning beträffande när människor tror att det satsades mest pengar i Sverige på välfärden. De flesta trodde att mest pengar satsades under 1980-talet, när det i själva verkat aldrig har satsats så mycket pengar som NU på välfärden.

I en rapport konstateras att det ALDRIG har satsats så mycket pengar på vård, skola och omsorg i Sverige som nu. Hörde ni? Aldrig någonsin. Bara under perioden 1980-2005 ökade satsningarna med 50%. En fjärdedel kan förklaras med demografiska förändringar – resten är rena standardhöjningar. Ändå tror människor i allmänhet att det var bättre förr och att mer resurser satsades på 80-talet.

Vilket alltså är fullständigt galet. Hur kommer det sig att en så felaktig bild har spridits bland svenskarna? Är det massmedias strävan efter att bara skriva om negativa nyheter och göra skandalreportage, som gör att en så här i grunden felaktig bild har lyckats fastna i människors medvetande? Kanske dags att media bättre försöker ge en mer allsidig bild av samhället och verkligheten?

Som sagt – det satsas idag mer resurser till välfärd än någonsin tidigare i historien………