Holmlunds irrfärder, forskningssatsning och kvinnofrid

Lennart Holmlunds (s) bloggar ska man alltid läsa med en nypa salt, så också de senaste om Volvo Lastvagnar. Att påstå att 1000 jobb nu är hotade på Volvo i Umeå p.g.a. det tak som sattes för transportstödet är bara ett obehagligt sätt att försöka skrämmas. Men att Holmlund försöker ta politiska poänger genom att i onödan skrämma 1000 umebor som jobbar på Volvo på detta sätt är pinsamt. Om några jobb är hotade så är det i så fall kopplat till en vikande internationell konjunktur – och inte till utformningen av transportstödet – men vi kan idag läsa i VF att man jobbar på för fullt på Volvo trots tecken på en svacka. Och att man satsat 1,4 miljarder i fabriken är ju ett tecken på att man vill satsa i Umeå, inte avveckla. Men Holmlunds nya nöje är att skrämma människor tydligen.

Regeringens satsning på forskning, som presenteras mer utförligt i höst, innebär den största forskningssatsningen på mycket länge. 15 miljarder extra under en fyraårsperiod innebär en välkommen satsning på området. Inte minst Umeå Universitet kommer att dra nytta av denna satsning. Alliansens politik gynnar Umeå!

Ytterligare en av regeringens satsningar – att bekämpa mäns våld mot kvinnor – resulterar nu i mer resuser till länet kan vi läsa i dagens tidning. Totalt fördelas 6 miljoner kr runt om i landet till olika samverkansprojekt för att bättre motverka att män slår kvinnor.