SKL, arbetsgivaravgift och hastighetsbegränsningar

På förmiddagen står två företagsbesök på programmet. Det är vi politiker i kommunens näringslivs- och planeringsutskott som varje månad besöker företagare, får information och diskuterar vad kommunen kan göra bättre för företagen i kommunen.

Efter lunch bär det av till Stockholm för möte med Sveriges Kommuner och Landsting. Först interna partigruppmöten, sedan sammanträde med Utbildningsberedningen.

En nyhet som jag läser om på nätet är att regeringen kommer föreslå sänkt arbetsgivaravgift med en procent i höstbudgeten. Det är bra om det stämmer och går i linje med vad jag själv förordat, även om det förmodligen skulle behövas ytterligare sänkningar för att ge riktig effekt på drivkraften att anställa nytt.

Vägverket har tydligen struntat i det kompakta motstånd som finns i Västerbotten beträffande sänkta hastigheter på länets vägar. Vi har över partigränserna varit mycket tydlig med vårt ogillande. Vägverket håller fast vid sitt gamla förslag och nu ser vi en rad sänkningar, som kommer göra långa avstånd i länet ännu längre. Högst olyckligt! Man höjer hastigheten på 4 mil väg, sänker hastigheten på 42 mil (!) och har oförändrat på 55 mil. Frågan är varför man överhuvudtaget skickade ut en remiss? Man struntar ju i länets synpunkter ändå.