Heta debatter och vänstersväng

Gårdagens fullmäktige kändes lite mer ‘het’ än vanligt – debatterna kring elevers rätt att sätta betyg på lärare och heltidskrav på privata entreprenörer bidrog till detta.

Jag tycker att socialdemokraterna är ute på djupt vatten i båda fallen.

Bakgrunden till min interpellation var alltså socialdemokraten Ilmar Reepalus förslag i Malmö att eleverna på mellanstadiet och högstadiet ska betygssätta sina lärare. Och förslaget har i Umeå fått stöd av såväl Margareta Rönngren som Lennart Holmlund. Rönngrens svar visade på ett TOTALT förakt för den svenska lärarkåren.

Hon menar att det inte är konstigt att eleverna får sätta betyg på sina lärare, eftersom lärarna sätter betyg på sina elever och att ALL betygssättning/bedömning faktiskt är subjektiv. Det är alltså jämförbart med varandra. I Umeå ska eleverna betygsätta sina lärare, inte med vanliga betyg, utan med omdömen om deras förmåga att leda undervisningen, både socialt och kunskapsmässigt. Rönngren glömmer bara en liten detalj. Lärarna är utbildade för just detta. Lärarna har 4-5 års utbildning eller mer, tillsammans med praktik, just för att ha förmågan att sätta väl avvägda betyg och omdömen utifrån fastställda betygskriterier.

Men i Umeå förväntas grundskoleeleverna utan nån som helst utbildning eller erfarenhet i kunskapsbedömning – på ett klassråd eller elevråd – på några minuter enas om omdömen på varje lärare beträffande såväl social som kunskapsmässig förmåga att leda undervisningen. Utan att ha några kriterier att gå efter!!!! Och det här ska dessutom få genomslag på lärarnas löner!!

Rönngren säger i själva verket att lärarnas utbildning inte betyder någonting. Det räcker med 20 minuters lös diskussion med 30 klasskamrater, så går det att sätta betyg/omdömen. Detta är ett totalt förakt för våra duktiga lärare. Det innebär dessutom att lärarnas auktoritet försvagas, när vi i den svenska skolan borde göra tvärtom och höja lärarnas auktoritet. I klassrummet är det lärarens om ska bestämma – det är läraren som ska vara chef. Men en dålig situation försämras nu ytterligare när eleverna får makten över lärarens inkomst och lönenivå. Lärarförbundet har hissat varningsflagg och pekat på risken för vuxenmobbing. T.o.m. Ilmar Repalu – till skillnad från Margareta Rönngren – inser att det här kan leda till problem. Repalu säger i en intervju i Svenska Dagbladet att han ‘är medveten om att elever kan använda betygsättningen för att straffa lärare eller gadda ihop sig för att jäklas’.

Ja, det fattar väl alla att det kommer inträffa på många skolor. Självklart. Om inte läraren gör som eleverna vill – då riskerar det bli dåligt betyg och dålig lön. Men det här går ju i linje med socialdemokratisk skolpolitik. Lärarna ska inte få vara auktoriteter på något sätt, de ska inte bestämma i sitt klassrum. Och deras utbildning och kunnande är värdelöst i sossarnas ögon.

Debatten kring vänsterns motion om att ställa krav på heltidstjänster när man upphandlar väckte också het debatt. Förslaget är bara ett sätt för vänsterpartiet att försöka stoppa alla upphandlingar i Umeå kommun, och i synnerhet inom äldreomsorgen. Inte ens Umeå kommun kan själv leva upp till kravet om att alla ska få jobba heltid – hur ska man då kunna ställa det kravet på de privata entreprenörerna?? Nu blev behandlingen av motionen rena julaftonen för vänsterpartiet. Lennart Holmlund, som tidigare varit pragmatisk inställd till privata alternativ och valfrihet, går nu plötsligt kommunisternas ärenden och ger dem rätt. Trots att tjänstemännen å det starkaste förordade ett avslag av motionen, och t.o.m. varanade för att det stred mot lagstiftningen.

Nej, det här var en synnerligen olycklig vänstersväng.