Fullmäktige idag

Om ungefär en timme drar månadens fullmäktigesammanträde igång. Idag ska jag bl.a. debattera med Margareta Rönngren kring socialdemokraternas tankar om att eleverna i Umeå ska betygsätta sina lärare. Har läst hennes svar på min interpellation och det uppvisar ju ett toalt förakt för lärarnas utbildning och kunnande – att eleverna ska sätta betyg (omdömen) på lärarna är inte konstigare än att lärare sätter betyg på eleverna, eftersom allt ändå är subjektivt. Hon glömmer att lärarna faktiskt har 4-5 års utbildning för att kunna sätta betyg och leda undervisning. Men det säger onekligen något om socialdemokraternas syn på den svenska lärarkåren.

Vidare har vi från Alliansen en interpellation kring företagsklimatet och vad det blev av de undersökningar, bl.a. en om förekomsten av osund konkurrens, som vi beställde från kommunledningens sida för mer än ett år sedan.

Därefter följer en rad motioner från vänsterhåll som skall behandlas så det blir säkerligen en lång dag.

Eventuellt kommer nån blogg från sammanträdet.