Umeå – årets tillväxtkommun 2008

Är på plats i Malmö på KOMMEK 2008 och Lennart Holmlund är nu uppe på podiet tillsammans med Lars Stenlund (Handelskammaren) och Sara Stenlund (Boporten), för att ta emot utmärkelsen för Umeå kommun som ‘Årets Tillväxtkommun 2008’. Umeå har utsetts till detta av Arena för tillväxt.

Det är naturligtvis en imponernade fjäder i hatten för Umeå, och ett uppmärksammande av de samarbeten som sker såväl med näringsliv, universitet som övriga i Umeåregionen. Befolkningsutveckling och sysselsätttningsutveckling är positiva faktorer, liksom det samarbetsklimat som man noterat mellan näringsliv, det offentliga men även mellan de politiska partierna för att åstadkomma just tillväxt. Särskilt lyfter man också fram visionerna för att öka befolkningen till 150.000 invånare (!) som ett tydligt bevis. Det passar ju utmärkt med tanke på att vi ( tja en majoritet i fullmäktige i alla fall) nu är på gång att ta nästa steg i utvecklingen och tillväxten genom att höja ambitionsnivån till 200.000 invånare till senast år 2050.

Senare idag på eftermiddagen kommer Holmlund, jag själv, Sara Stenlund, Lars Stenlund och Roland Carlsson sitta i panelen för att vid ett seminarium diskutera hur vi arbetar med tillväxtfrågorna i Umeå. Min enda lilla farhåga är att denna – i sig glädjande och positiva – utmärkelse gör att vissa… i ledande ställning nu får vatten på kvarn att strunta i alla de undersökningar som ger en annan bild. Det bästa vore ju naturligtvis att vi ödmjukt och öppet lyssnar till alla röster – såväl positiva som negativa – beträffande företagsklimatet i vår kommuen. Allt för att lägga grunden för en starkare tillväxt kommande år.

Men som sagt – mitt budskap på seminariet i eftermiddag blir att vi redan är på gång att hölja ambitionsnivån ytterligare från 150.000 till 200.000 invånare. Och att beslut om detta förhoppningsvis kommer vid kommunfullmäktiges sammanträde i september.