Avgång, evenemangsarena och handeln

Avgång
Vår riksdagsledamot Ulla Löfgren har meddelat att hon fr.o.m. den 1 oktober avgår som riksdagsledamot. Jag har full respekt för hennes beslut och önskar samtidigt hennes ersättare Ulf Grape, andre vice länsordförande för moderaterna, lycka till med det nya uppdraget.

Evenemangsarena
Lokaltidningarna har haft ett antal artiklar om planerna på ny evenemangsarena i Umeå. Själv är jag positiv till planerna på en ny arena, men jag vill understryka att inga beslut är fattade. Vi har bara fått en första rejäl genomgång av arbetsgruppens resultat hittills. Många frågetecken (bl.a. finansiering, läge) återstår innan det är dags att fatta några beslut. Men att Umeå skulle få ett lyft med en arena av detta slag är ställt utom all tvivel. Det skulle bli det största arnenan norr om Stockholm, vilket självfallet skulle ytterligare förstärka den positiva utvecklingen i Umeå som ledande stad i norra Sverige.

Handeln
Äntligen verkar det bli lite islossning för handeln i Umeå. För nån dag sen kunde vi se att Biltema ska etablera sig på Ersboda, idag läser vi att Strömpilen fått OK från Byggnadsnämnden att utöka området för handel. Likaså kör Byggnadsnämnden igång behandlingen av ett antal begäran om utökad handel på Ersboda, vilka tidigare blivit liggande p.g.a. osäkerheter kring trafiksituationen.