Apropå Försäkringskassan samt brottsbekämpning & mobiler

En lång rad av socialdemokrater, inte minst här i Umeå, har hävdat att Försäkringskassans striktare bedömning av rätten till sjukpenning skulle innebära ökade kostnader för försörjningsstöd. Ja, inte bara sossar utan 7 av 10 kommuner i landet svarade i en enkät att deras kostnader skulle öka. Därför är det mycket glädjande att det inte blivit så.

Andelen som får avslag eller får sjukpenningen indragen ligger på samma nivå som för två år sedan. Knappt 2 procent får avslag direkt. Av samtliga som fått avslag eller indragen sjukpenning uppger 3 procent att de lever på försörjningsstöd. 60 procent av dem som före avslaget hade lön har lön också efter Försäkringskassans nej. Om man jämför med 2006 är det en STÖRRE andel som försörjer sig själva genom arbete efter ett beslut om nej till sjukpenning. Fler i arbete alltså, helt i linje med regeringens politik.

Nu något annat. Efter ett beslut från justitiekanslern (JK) har polisen tydligen inte längre rätt att spåra brottslingar (!!) via mobiltelefoner som inte aktivt används för samtal eller textmeddelanden. Det är ju helt makalöst att JK fattar beslut som hindrar polisen att fullgöra sina viktiga uppgifter. Jag kan bara välkomna justitieminister Beatrice Ask (m) som meddelat att hon ska ändra på detta. Dessvärre kan lagändringen inte ske förrän nästa år – så tills dess har de kriminella ett mycket onödigt övertag.

Iövrigt återstår ett sammanträde idag och sedan bär det av till Malmö och mässan där.

Hej så länge!