Varför denna rädsla, Holmlund?

Ser att Holmlund (s) omgående sågar förslaget att införa medborgarförslag i Umeå. Trots att 7 av 10 kommuner i landet infört denna demokratireform (vars syfte är att öka invånarnas delaktighet i det lokala beslutsfattandet) så avfärdar Holmlund det hela föraktfullt i VF med att vi ‘har haft förslagslådor tidigare, men det har inte gett någonting’. Suck.

Det här är inte frågan om att ställa ut några förslagslådor här och där – det här är frågan om att ge alla folkbokförda invånare SAMMA motionsrätt som partiernas kommunfullmäktigeledamöter. Tror Holmlund på fullt allvar att de enda goda idéer som finns i Umeå ska ‘födas’ från de lokala partihögkvarteren? Då tror jag att han har gruvligt fel.

Medborgarförslag är ett komplement till de traditionella politiska kanalerna och ska inte ses som ett hot mot de politiska partierna, om nu socialdemokraterna är rädda för det. Det är ju fortfarande de folkvalda som kommer att ha beslutsrätten i de olika frågorna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter. Man har numera dessutom förbättrat själva strukturen på medborgarförslag, så att allt inte behöver upp i fullmäktige för beslut. Varje styrelse och nämnd kan nu hantera de frågor som ligger inom deras område – skolfrågor till för- och grundskolenämnden, nedskräpningsfrågor till tekniska nämnden etc. Så den byråkrati vi tidigare befarade skulle kunna uppstå med ett sånt här förslag – tja, dom farhågorna finns inte längre.

Fler och fler kommuner inför möjlighet till medborgarförslag, och de allra flesta har goda erfarenheter av det. Man ser det som positivt att kommuninvånarna vill bidra med sina egna förslag, utan att det först ska behöva gå igenom ett eller flera partier. Varför är Holmlund så negativ mot att öka umebornas inflytande?