Sd igen, 7 av 10 kommuner har infört medborgarförslag

Sverigedemokraterna inledningsvis. Jag välkomnar övriga politikers reaktioner på vad som hände igår vid sd:s torgmöte. Vi synes alla vara överens om att det inte får gå till på det här sättet i en demokrati. Partier ska bemötas med argument, inte med trakasserier och störningar av torgmöten. Jag och Lennart Holmlund (s) är också fullständigt överens om att inte ge Sd någon politisk plattform i Umeå, om de nu skulle komma in i fullmäktige. Från moderat sida kommer vi inte gå in i någon valkartell med sd efter ett val i Umeå och på så vis ge dem inflytande. Vi måste hålla rent både mot vänster- och högerextremister i styrelser och nämnder.

Nu till nåt annat. Jag har på morgonen lämnat in en motion till fullmäktige för moderaternas räkning där jag föreslår att Umeå sällar sig till övriga 194 kommuner i landet som infört medborgarförslag – ett sätt att öka umebornas inflytande och delaktighet i den lokala politiken.

Så kallade medborgarförslag utgör numera en snabbt växande och alltmer etablerad del av dagordningarna i fullmäktige och nämnder. Sedan den 1 juli år 2002 har kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att införa s.k. medborgarförslag. Medborgarförslag innebär en rätt för alla som är folkbokförda i en kommun eller i ett landsting att väcka ärenden i fullmäktige och på så sätt få sina idéer och förslag prövade av en politisk instans. Fullmäktige kan, efter en förändring i lagen, i sin tur delegera ärendet direkt till ansvarig nämnd för beslut.

Nu är det dags att även Umeå ger invånarna chans att komma med förslag direkt till de styrande församlingarna och få sina förslag prövade. Motivet till att införa möjligheten till medborgarförslag är bl.a. att öka invånarnas inflytande och möjlighet till delaktighet i den egna kommunen.

Av och till kommer ju kritik mot "politikerna" i Umeå som påstås strunta i invånarnas önskemål. Låt oss en gång för alla undanröja dessa farhågor, genom att visa att vi visst är öppna för nya idéer, förslag och önskemål.

194 kommuner (67 procent) och 10 landsting (hälften) i Sverige har redan infört medborgarförslag, enligt tidningen Dagens Samhälle. Städer som Lund, Jönköping, Linköping, Stockholms Stad (direkt till respektive stadsdelsnämnd), Växjö, Örnsköldsvik och Luleå har infört det.

Kommunerna i Sverige har hittills tagit emot ca 9 100 förslag och landstingen drygt 200. 32 kommuner har tagit emot mer än 100 förslag. Minst 1 500 förslag, ungefär vart sjätte, har fått ja. Variationen i medborgarförslagen är mycket stor, men tyngdpunkten ligger oftast på handfasta vardagsfrågor och den fysiska närmiljön: gatubelysning, nedskräpning, vägar, snöröjning, lekparker och fågelholkar. Medborgarförslag kan alltså vara ett mycket bra komplement till andra traditionella politiska kanaler samt för att få engagerade medborgare i kommunen.

Vi moderater var för ett antal år sedan negativa till förslaget pga hur det var utformat, men efter en lagändring är det inte längre lika byråkratiskt och tidsödande så då är det bara att tuta och köra. Jag misstänker att det finns massor av umebor med goda idéer och förslag att lämna in till fullmäktige 😉