Annalkande lågkonjunktur och sd-torgmöte

Att världen går mot bistrare ekonomiska tider torde inte ha undgått särskilt många i den politiska debatten. Internationell finansiell oro, tillsammans med skenande olje- och matpriser som driver på inflationen understryker det faktum att vi nu är på väg in i en internationell lågkonjunktur. Och så är det med ekonomin, Ibland är det högkonjunktur, ibland är det lågkonjunktur. Därför är det glädjande och betryggande att Sveriges ekonomi har så stora överskott, ja rekordöverskott, att regeringen i höst och kommande år kommer att kunna möta lågkonjunkturen med kraftfulla insatser – fortsatta skattesänkningar riktat främst till till låg- och medelinkomsttagare, efterlängtade satsningar på bl.a. infrastruktur, våra äldre och utbildning.

Men det blir tröttsamt att lyssna på s-företrädare och inte minst Lennart Holmlunds retorik. Utöver att han anklagat regeringen för att ligga bakom den internationella lågkonjunkturen och inflationen, så radar han upp påståenden om hur illa det nu blir pga regeringen. Han glömmer att säga att tacke vare regeringen så har FLER människor fått arbete i Sverige än annars. FÄRRE har blivit beroende av bidrag. Sen valet har utansförskapet MINSKAT med 163.000 personer. Självklart är detta något som påverkar samhällsekonomin och inte minst kommunernas ekonomi mycket positivt. Hade sossarna suttit kvar vid makten hade väl dessa förtidspensionerats istället, för det var ju s-regeringens bestående insats: pensionera bort stora delar av den arbetsföra befolkningen i förtid, hellre än att satsa på rehabilitering och att kunna komma tillbaka till arbetslivet. Men nu är det arbetslinjen som gäller, vilket är positivt såväl för den enskilde som för ekonomin i stort. Nu påverkas Sverige av internationella vindar som ger sämre tider, men vi är väl rustade att klara av det.

Avslutningsvis har sverigedemokraterna fått uppmärksamhet för att de ska hålla torgmöte i Umeå idag. En motdemonstration ska tydligen hållas av grupper på yttersta vänsterkanten. Jag hoppas att vi ska slippa se sd representerat i något av länets fullmäktigeförsamlingar efter valet 2010. Jag gillar helt enkelt inte deras människosyn. Däremot har de samma rätt som andra partier att hålla torgmöten och föra sin talan. Det är nämligen så en demokrati fungerar. Så jag hoppas att dagens olika torgmöten kan ske utan bråk – vi ska bemöta sverigedemokraterna genom att ta debatten med dem på ett sakligt sätt, på samma sätt som vi debatterar mot kommunister och andra extremister.