Ofredande på internet och via sms ökar

Ser på text-tv att antalet personer, inte minst unga och barn, som utsätts för olaga hot och ofredande ökar på ett oroväckande sätt. Under årets första hälft anmäldes 3.145 ärenden av olaga hot, vilket är en ökning med 22 proc. Andelen fall av ofredande av personer under 18 år var 2.238 stycken, vilket är en ökning med 35 proc. En stor del av hoten och kränkningarna sker på internet och via sms.

Den nya tekniken med internet, email, mobiltelefoni och sms medför stora möjligheter, men också mycket stora risker som tydligt visas av denna statistik. Därför är det viktigt att alla tar dessa hot och brott på lika stort allvar som om en person skulle bli hotad på gatan en sen kväll. Hot och ofredande via sms eller på internet är lika oacceptabla som om någon hotas nattetid på gator och torg, eller för den delen på en skola.

Brott är brott – och måste hanteras med samma allvar. Ibland känns det som att många anser att det är mindre allvarligt att häva ur sig hotfulla och kränkande kommentarer om det sker på nätet. Så är det inte.