Inrätta en jourlinje mot klotter och skadegörelse

Ett av de problem Umeå brottas med är allt klotter och skadegörelse som offentliga byggnader (ja, även privata fastighetsägare råkar ju ut för det så klart) och platser utsätts för.

För att enklare och snabbare komma tillrätta med detta lämnar vi moderater idag in ett förslag om att inrätta en jourlinje, dit umeborna kan ringa eller maila och anmäla skadegörelse och klotter som de upptäcker. När en anmälan har kommit in ska sedan kommunen åtgärda skadegörelsen eller ta bort klottret inom 24 timmar. En 24-timmarsgaranti helt enkelt.

Kommunen bör annonsera om journumret/mailen i lokaltidningarna, på kommunens hemsida samt i övriga offentligt informationsmaterial så att det blir välkänt för umeborna. Det ligger i allas intresse (i alla fall i alla laglygiga invånares intresse) att ha en ren, vacker och trygg stad. Ju förr vi kan få bukt med den omfattande skadegörelsen och klottrandet i Umeå, desto bättre.