EU:s flyktingpolitik och NÅGON ANNAN

Migrationsminister Tobias Billström skrev igår på DN-debatt bl.a. om behovet av en samordnad flyktingpolitik inom den europeiska unionen. Det är bra att han och den svenska regeringen lyfter fram frågan och driver den inom ramen för det europeiska samarbetet. Det måste till en rimligare fördelning inom EU av hur länderna tar ansvar för flyktingsströmmar etc.

Sverige är tydligen det EU-land som tar emot flest flyktingar från Irak. Av dom irakier som ansökte om asyl i Europa under 2007 sökte 60 procent asyl i Sverige. Fyra städer i Sverige (Södertälje, Stockholm, Göteborg och Malmö) har var för sig tagit emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA gjort. Det säger sig självt att en sådan tingens ordning inte är hållbar i längden – tvärtom måste vi se till att alla länder tar ettt gemensamt ansvar utifrån varje lands egna förutsättningar. Sverige kan inte ta ansvar för mer eller mindre hela EU när det gäller kvotflyktingar.

VF:s politiske redaktör Lars Bodén är inne på rätt linje i dagens ledare, apropå nedskräpningen i Umeå. Umeå framstår mer och mer som Sveriges skräpigaste stad. Vad är det som gör att så många umebor skräpar ner efter sig? Varför äter man upp sin mat bara för att sedan lämna alla rester och papper efter sig på marken? Man anser uppenbarligen att NÅGON ANNAN ska plocka upp skräpet. Vem är denna NÅGON ANNAN? Man missar uppenbarligen att det faktiskt är ett brott att skräpa ned – det kan ge böter och t.o.m. fängelse. Jag delar Bodéns uppfattning – vilket jag också skrivit om tidigare i både VF och VK – om att vi från kommunens sida ska börja bötfälla nedskräpare om det är förenligt med lagstiftningen. Detta ska vi kolla upp inför arbetet med att ta fram ett konkret handlingsprogram för ett renare Umeå.