Att försöka lyssna för en gångs skull…

Återigen kommer en undersökning som pekar på att Umeå har problem med företagsklimatet. Denna gång är det företrädare för handelshögskolan i Jönköping som undersökt hur landets kommuner står sig när man jämför bl.a. sjuktal, sysselsättning och företagande. Umeå hamnar på ett bottenplacering – 242:a av 290 kommuner.

Tyvärr noterar jag att Lennart Holmlund (s) avfärdar undersökningen med att man undersökt fel parametrar, och att hade man bara tagit andra faktorer så hade det sett bättre ut. Som vanligt, med andra ord.

Det är hög tid att socialdemokraterna i Umeå slutar blunda för obehagliga fakta och istället börjar lyssna på synpunkter och kritik – när undersökning efter undersökning lyfter fram att Umeå har problem, så blir det nästan löjligt när ledande kommunalrådet bara avfärdar det som propaganda eller felaktigt genomförda undersökningar. Jag säger inte att alla undersökningar ger en helt rättvisande bild, men som ansvariga politiker har vi ett ansvar att faktiskt också LYSSNA på andra synpunkter än dem vi själva har. Hur ska man kunna bli bättre och lära sig något nytt om man ständigt idiotförklarar dem som pekar på brister och problem?

Umeå kommun har nästan högst sjukfrånvaro i landet, vi har nästan högsta skatten bland landets kommuner, vi kommer på bottenplats i undersökning efter undersökning när det gäller företagsklimatet.

Talande för sossarnas bristande vilja att förändra förutsättningarna för företagandet i kommunen är också att man röstade nej till vartenda förslag från oss i Alliansen – i samband med fullmäktige i juni – när det gällde just åtgärder för att förbättra det lokala företagsklimatet. Här har socialdemokraterna så klart stöd av hela vänsterblocket i fullmäktige: vänsterpartiet, rättvisepartiet socialisterna och miljöpartiet vill ju så klart inte göra något som underlättar för entreprenörer och företagare, så här måste det till ett maktskifte i kommunen innan det kan bli någon förbättring och förändring.

Nästa chans är i september 2010.