Dags att uppdatera översiktsplanen till ett nytt årtusende!

I dagens VK efterlyser en skribent riktiga höghus i Umeå – om man åker en bit utanför Umeå kan man inte ana att det bor 112 000 invånare här då det enda man i stort sett kunde se på håll var vattentornet på Mariehem. Ja, jag kan bara instämma i artikelskribentens tankar av flera anledningar. Inte minst för miljöns skull är det viktigt att vi bygger centralt och högt. Ju fler människor som bor centralt, desto mindre påverkan på vår miljö. Och ju högre vi bygger, desto fler kan bo där.

Sen är det så klart också tråkigt att vi inte har några riktiga höghus i vår stad, då stan snarast bygger på de normer för hushöjder som var populära kring år 1940-50. Alltså max tre våningar. Det är hög tid att uppdatera översiktsplanen till ett nytt årtusende!

Som av en händelse pågår detta arbete i skrivande stund. Arbetet med uppdateringen av den fördjupade översiktsplanen för Centrala Stan är i gång och när det är dags för beslut hoppas jag att vi kan hitta bred politisk enighet om att låta husen växa på höjden. Rejält.

Turning Torso är visst på 54 våningar. När ska Umeå få sitt första höghus på, tja varför inte, åtminstone 30 våningar?