Livstidsstraff, Karadzic och KLASSKRIG

Ser att Mattias Flinck, som dömdes till livstid i fängelse för att ha skjutit ihjäl sju personer år 1994, nu vill få ett tidsbegränsat straff. Han har suttit 14 år och vill få det begränsat till 24 år, samtidigt som det med dagens frigivningsregler tydligen är så att han i sådana fall kan bli en fri man om två år. Suck.

Till att börja med anser jag att livstid skall vara livstid. Bara om det dyker upp nya förmildrande omständigheter av något slag skall det kunna bli någon form av omprövning. Annars finns det ingen mening att ha ett livstidsstraff, om det blir så att man i normalfallet ändå släpps ut efter 10-15 år. Och har man mördat en annan människa ska man faktiskt inte komma ut igen – det måste vara grundregeln.

Och i detta konkreta fall: har man kallblodigt mördat sju människor ska man sona sitt brott. Att släppas ut efter 16 år eller 24 år är ju ett hån mot offren, deras anhöriga och samhället. Vad är i så fall ett människoliv värt i Sverige? Mörda en människa och du är fri efter 3 år???? Tyvärr är detta en bild av hur Sverige under lång tid prioriterat brottslingarnas välmående före brottsoffrens. Jag hoppas innerligt att vår nuvarande regering tar tag även i detta område. Skärp straffen, ta hårdare tag mot de kriminella och skapa ett påföljdssystem som har allmänhetens stöd, för så är det faktiskt inte idag.

Ser också att en annan brottsling, den tidigare bosineserbiske ledaren Karadzic, äntligen har gripits. Detta är ett klart steg framåt och förhoppningsvis ett tecken på att de som skyddat krigsförbrytarna från Bosnienkiget nu börjat tappa kontrollen, eller viljan, att fortsätta. Det är viktigt att fortsätta jakten på massmördare, oavsett hur lång tid som har förflutit. Nu ska Karadzic ställas inför domstol och det är verkligen på tiden.

Avslutningsvis vill Lars Bodén, ledarskribent på Folbladet, att valet 2010 ska bli ett klasskrig. Klass mot klass. Jojo. Det låter som vi är tillbaka i 1800-talets och det tidiga 1900-talets begreppsvärld……….Allvarligt. Vad är problemet med att fler människor nu får jobb under den borgerliga regeringen? Vad är problemet med att människor blir friskare och friskare sedan vi fick en ny regering? Vad är problemet med att arbetslösheten har halverats på två år? Vad är problemet med att vi nu får se riktiga satsningar på äldreomsorgen, skolan, rättsväsendet och infrastrukturen? Vad är problemet med att statens ekonomi är starkare rustad än någonsin? Är det detta som ska stoppas med hjälp av ett s.k. klasskrig? Istället för arbetslinjen och att satsa på rehabilitering för sjuka, ska så många som möjligt helst leva på bidrag och gömmas undan i olika former av AMS-åtgärder – är det Bodéns vision för hur vi ska fortsätta bygga välfärdssamhället??