Förnuftiga umebor

Vårt arbete med att lösa trafikproblemen i Umeå genom att vara beredd att tillskjuta och förskottera pengar till vägpaketet har ett brett stöd bland umeborna. Bara 15% är emot, enligt en opinionsundersökning som publiceras i VK idag.

Jag är verkligen glad att det finns en sådan förståelse för att lösa vägfrågan. Den är avgörande för Umeås fortsatta tillväxt och utveckling.

Efter att den planerade ringleden runt Umeå hamnat i långbänk, och sprungits förbi av andra infrastrukturprojekt runt om i Sverige, finns det nu en rejäl chans att det blir verklighet. Vår nuvarande Alliansregering har öppnat upp för möjligheten att kommuner och regioner kan tillskjuta egna medel för att bidra till att lösa vissa angelägna vägprojekt. Umeå är ett av dessa.

Om vi lyckas med denna för Umeå så avgörande och strategiska investering – ja det vet vi först i samband med höstens budget- och infrastrukturproposition. Även om det ser ljust ut så får vi inte slappna av och ta det för givet utan jobba ända in i mål. Det är ju många starka kommuner som jobbar på liknande sätt. Samtidigt kan jag konstatera att jag får positiva signaler inifrån mitt parti när det gäller Umeås ringled. Det bådar gott. Men osvuret är bäst.