Om bloggen, svenskarna friskare och mer lönsamt att arbeta

Idag kom senaste numret av Dagens Samhälle i brevlådan. På ledarsidan uppmärksammas Lennart Holmlunds och min egen blogg, apropå politiska bloggar som ett bra sätt att nå ut till medborgarna. Vi utpekades som några av de flitigaste bloggande kommunpolitikerna i landet och det var ju kul. Lika kul är att ‘nyheten’ verkar sprida sig – på senaste månaden har media från andra delar av landet hört av sig i omgångar och frågat om bloggandet. Det är tydligt att VK:s satsning på att lyfta fram politikerbloggar har väckt uppmärksamhet även på andra håll.

Den svenska sjukfrånvaron är nu rekordlåg, från det ena till det andra. Svenskarna blir allt friskare, enligt uppgifter från Försäkringskassan. Ohälsotalet sjönk till 37,3 dagar i maj, vilket är en nedgång med 0,2 dagar sedan april och två dagar på 12-månadersbasis. Det är den största nedgången sedan 1998. Under maj fick 730.000 personer ersättning från sjukförsäkringen, vilket är 50.000 färre än under samma månad i fjol. Detta beror enligt Försäkringskassan på flera olika saker: en tydligare tillämpning av reglerna, bättre samverkan med arbetsförmedlingen och vården samt attitydförändringar hos både anställda och arbetsgivare. Äntligen ser vi alltså en tydlig förändring – fokus måste vara på att snabbt få tillbaka människor i arbete, så att man inte fastnar i långstidssjukskrivning och därefter förtidspension, för att använda det gamla begreppet.

Nu över till något annat. Från regeringshåll föreslås att jobbskatteavdraget utökas och den statliga inkomstskatten sänks inför budgetpropositionen i höst. Sänkningarna ska som tidigare rikta sig främst till låg- och medelinkomsttagare. Studier har visat att jobbskatteavdraget fungerar väl och ger fler jobb. Avdraget ger mer i plånboken och ökar drivkraften att jobba. Med det tredje steget i jobbavdraget fortsätter regeringen på den inslagna vägen. Jag hoppas att de väljer det alternativ som innebär en något mer omfattande sänkning och som beräknas kosta 15 miljarder kronor att finansiera. När man sänker skatten måste det märkas tydligt i plånboken. Och det kan bli verklighet redan den 1 januari 2009.