Staden mellan broarna m.m.

I tisdags fick vi redovisat planerna dels för Staden mellan broarna, dels de tre förslagen till utveckling av kvarteren Mimer/Nanna. Sammantaget ser det bra ut och det finns goda förutsättningar att arbeta vidare.

Direkt efter sommaren borde vi kunna komma igång med delar av Staden mellan broarna, även om frågan kring Stadsbibliotekets eventuella flytt till ett Kulturens Centrum i området ännu inte är avgjord. Men Staden mellan broarna är nu uppdelat på ett antal etapper som inte är direkt sammankopplade, så det bådar gott för att det ska kunna börja hända saker redan i höst.

Däremot är det uteslutet att flytta biblioteket till Mimerkvarteret – det finns väl inget parti som har förespråkat det – och tyvärr fanns det med i två av förslagen. Men nu får kommunen föra en dialog med de privata aktörerna bakom de olika förslagen och se hur man kan gå vidare. För oavsett den smolken i bägaren så finns det tillräckligt goda idéer för att vi ska kunna arbeta vidare med frågan. Ju snabbare, desto bättre. Det finns en tendens att dra allt i längbänk i Umeå – låt oss komma ifrån det arbetssättet en gång för alla.